Przesiewacz stacjonarny SK

Dane techniczne
Producent
Ilość pokładów przesiewających2,3,4 rzeszota
Waga3,7-12,6 T
Pow. przesiewudo ustalenia